Store endringer rundt Ozempic fra i morgen

Hva skjer egentlig med Ozempic fra i morgen av? Hvem vil kunne fortsette å få medisinen, og hvem vil ikke få den? Vil det bli mulig å få den på hvit resept, og vil den fortsatt være tilgjengelig på blå resept?

Det er full forvirring og usikkerhet rundt hva som skjer med diabetesmedisinen Ozempic fremover, men det man med sikkerhet vet er at det vil skje store endringer fra i morgen av. Tirsdag denne uken godkjente Stortinget en lov som åpner for å rasjonere medisiner som det er kritisk mangel på i Norge. Ozempic er en av disse. På hjemmesidene til Helfo så kan man lese om endringene som nå blir gjort, og det er ingen tvil om at det nå vil bli mye vanskeligere å få Ozempic på blå resept selv om man har diabetes.

Joda, bruken av Ozempic har eksplodert det siste året, og svært mange har brukt medisinen kun til slanking. Forbruket har vært så høyt at Norge har kjøpt inn rådyre medisiner fra utlandet for å mette markedet. Mange har fått resept på Ozempic uten å ha diabetes, men det bør jo få konsekvenser for legen som skriver ut Ozempic til de som verken har diabetes, eller som trenger å gå ned i vekt. Det skal da ikke gå ut over pasientene som faktisk har brukt for den, og som får hjelp av den. For mange er Ozempic eneste medisin som fungerer. Kommunikasjonsansvarlig i Diabetesforbundet, Ingvild Eilertsen uttaler til NRK at endringene vil bety at svært mange pasienter med diabetes type 2 ikke lenger vil ha tilgang til den behandlingen som virker aller best for dem.

Så hva blir endringene fra i morgen av. Den største endringen er at fastlegen ikke lengre kan skrive ut bare Ozempic til noen på blå resept. Dette må det skje i kombinasjon med andre diabetes-medisiner, som for eksempel insulin eller metformin. Helfo skriver på sine hjemmesider at vilkårene for å få Ozempic er de samme som tidligere :

 • Pasienten må ha diabetes type 2.
 • Pasienten må ha forsøkt metformin eller sulfonylurea eller insulin uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.
 • Pasienten må bruke Ozempic sammen med metformin eller sulfonylurea eller insulin.

Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, så vil det ikke bli innvilget individuell stønad. De samme vilkårene gjelder for individuell stønad til Rybelsus tabletter. Fra 1. juli 2024 gis det ikke refusjon for utenlandske pakninger av Ozempic.

Endringene innebærer også at fastlegen fra i morgen av ikke kan skrive ut blå resept slik man er vant til at fastlegen gjør. Fra i morgen av så må fastlegene sende søknad om individuell stønad til Helfo for at pasientene skal kunne få Ozempic på blå resept.

Får du Ozempic på hvit resept, så vil du fra i morgen ikke kunne bruke resepten. Det er signalene som både Apotekerforeningen og Diabetesforbundet har fått. Har du Ozempic på blå resept, så vil du kunne bruke resepten i en overgangsperiode frem til 22.september dersom resepten er skrevet ut før 1.juli. Etter overgangsperioden må pasienten ha et gyldig vedtak om individuell stønad fra Helfo, og gyldig blå resept for å kunne få Ozempic på folketrygdens regning.

Det har vært snakket om at det nå er behov for endringene som har kommet. Bakgrunnen er jo at utgiftene til Ozempic på blå resept har vært altfor høye. Det har også vært solgt mye utenlandske pakninger som har en langt høyere pris enn de norske. Så har det jo da vært stor mangel på Ozempic, og det er jo fordi flere enn de med diabetes 2 har fått resept på medisinen. Stortinget vil nå sikre at kun de med diabetes 2 får tilgang på legemiddelet. Når en person uten diabetes som veier 65 kg får Ozempic av fastlegen sin, da er det noe riv, ruskende galt! Men slike ting skal ikke gå ut over de som faktisk har diabetes. At diabetespasienter med fedme faktisk opplever vektnedgang ved å bruke Ozempic, det føler jeg også at så mange reagerer negativt på. Hva i all verden er galt med at man opplever vektnedgang som en bivirkning av medisinen? Man får ikke medisinen for å gå ned i vekt! Man får medisinen fordi man har diabetes 2. Om man både får kontroll på blodsukker, og går ned i vekt ved å bruke Ozempic, burde ikke det bare være positivt med stor P?  Burde ikke andre være glad på vegne av de som opplever det? Neida, det er skriking og hyling i alt av kommentarfelt.

Jeg ser at det er nødvendig å innføre endringer, men jeg håper inderlig at dette ikke gjør at mange diabetikere ikke får den medisinen de får den beste hjelpen av. Å frata diabetikere en medisin som er den som hjelper de, det er drøyt. Jeg tror mange fastleger neste uke vil få både mange telefoner og besøk av pasienter med mange spørsmål.

Dersom vilkårene er som før for å få Ozempic, så håper og tror jeg at de fleste vil få medisinen som vanlig. Jeg bruker ikke Ozempic alene. Jeg bruker den i kombinasjon med Metformin, og jeg har prøvd ut andre medisiner alene uten å ha fått kontroll på blodsukkeret. Så ut i fra det jeg kan lese av vilkårene, så vil jeg falle inn under gruppen som fortsatt får Ozempic på blå resept, men sikker kan man ikke være før et vedtak kommer fra Helfo.

Omtrent hver gang det skrives om Ozempic og Wegovy, så skrives det også om at Novo Nordisk som produserer medisinene nå har blitt det mest verdifulle selskapet i Europa målt ut ifra børsverdi. Det er verdt mer en Disney, Nike og Starbucks til sammen. I fjor hadde Novo Nordisk en nettofortjeneste på 127 milliarder norske kroner, opp 51 prosent fra året før i følge avisen Dag og Tid. Hva så tenker jeg? Om Novo Nordisk har tjent seg søkkrike på slankemedisiner, hva har det med saken å gjøre? Tjener ikke andre legemiddelselskaper store penger på medisiner? Med en gang det har noe med overvekt og fedme å gjøre, så kvesses klørne, og alt er da galt. Jeg ser ingenting galt i at et selskap tjener penger på en revolusjonerende medisin, en medisin som hjelper så mange mennesker. Ingen gir bort noe i veldedighet. Skal man hyle over at legemiddelselskaper tjener penger, så må man hyle mot de alle sammen, ikke bare Novo Nordisk.Og så er det jo faktisk også sånn at AS Norge tjener store penger på at Novo Nordisk gjør det samme. Novo Nordisk er nemlig blant Oljefondets ti største investeringer….

En annen ting jeg har skrevet mye om før, det er myndighetenes nei til å hjelpe fedmerammede ved at de ikke vil gi Wegovy på blå resept. De lukker som alltid øynene og nekter å innrømme at overvekt er en sykdom på lik linje med andre sykdommer. De snakker i store ord om hvor tjukke befolkningen er, og at noe må gjøres. Hva gjøres egentlig fra myndighetenes side annet enn å snakke om at alle tjukke må spise sunnere og bevege seg mer? Svært lite er nok svaret der. Jeg skulle så gjerne hatt en time med helseminister Vestre og helsedirektør Guldvog, og det møtet skulle jeg ha hatt sammen med andre overvektige som vet hvordan det er å leve et liv med fedme. Kanskje kunne det ha åpnet øynene bittelitt på disse to. Hadde Stortinget vært fullt av overvektige representanter, så hadde nok Wegovy vært på blå resept nå.

Det blir nok en hektisk dag for både fastleger og apoteker i morgen. Det er nok flere enn meg som ønsker noen svar på hva som skjer med resepten vi har på Ozempic. Jeg venter til torsdag jeg, for da har jeg likevel en time hos fastlegen min.

Nyt søndagen! Jeg har hatt en time med intervall på tredemølla i dag morgens. Det var ganske tomt på treningssenteret kl.0650. Vi blogges til lørdag!

 

Kilder : NRK og Helfo

6 kommentarer
  1. Mange får Ozempic på blå resept for å gå ned i vekt, selv om de har diabetes. Det vet jeg. Folk som har hatt god effekt av andre diabetesmedisiner har fått Ozempic i tillegg nettopp for den ønskede bieffekten.
   Mennesker med litt forhøyet blodsukker og overvekt har plutselig blitt diagnostisert som Diabetes2 pasienter for at “snille leger” skal kunne skrive ut legemiddelet på blå resept. Dette vet jeg fra leger som forteller om kravstore pasienter som nærmest krever det.
   Noe av hensikten med endringene i rekvirering av legemidler som kom i dag, og som gjelder blant annet Ozempic er og å få prisene ned på legemidler. Det koster ikke på langt nær det å produsere legemiddelet som det staten og forbrukeren må betale. Pris på varer har som kjent ofte noe med etterspørsel å gjøre. Jo lavere etterspørsel, jo lavere pris.
   Jeg tror de nye reglene vil tjene samfunnet som helhet. Vi bruker mindre av fellesskapets midler på å øke fortjenesten til legemiddelindustrien, og vi får mer igjen til barnehager, sykehjemsplasser og vedlikehold av veier.
   Og til slutt, går du på Metformin i tillegg vil du gå inn under de nye reglene og få middelet på blå resept som før.

   1. Er det pasienter som skal ha støyten for at leger skriver ut noe de ikke skal, eller er det faktisk legene som bør få kjenne på konsekvensene av at de gjør noe de ikke skal? Kravstore pasienter, joda, det finnes det nok mange av, men igjen, så tenker jeg det sier mye om den legen som gjør det pasienten ” krever.” Man kan ikke kreve en medisin man ikke trenger. Leger som gir etter for slikt bør ta konsekvensene av at de gjør nettopp det. Jeg synes på den andre siden at du snakker ned veldig mange leger ved at du hevder at overvektige pasienter plutselig har forhøyet blodsukker, og dermed får Ozempic. Det må tas prøver, og legene må kunne dokumentere at man har for høyt blodsukker. Du skriver at mange får Ozempic på blå resept for å gå ned i vekt selv om de har diabetes? Ozempic er da en diabetesmedisin? Så den skjønte jeg ikke. Kan man få bedre blodsukker, og en vektnedgang ved å bruke Ozempic, hva er galt med det? Ved å gå ned i vekt så kan jo pasienter med diabetes 2 på sikt faktisk oppleve at man kan slutte på medisiner fordi vektnedgangen har resultert i normalt blodsukker. Det betyr mindre utgifter for staten.
    De nye reglene som kom i dag har vel lite med akkurat det du skriver å gjøre. Staten vil ha ned utgiftene sine fordi for mange har fått skrevet ut Ozempic uten å være i den gruppen som medisinen er beregnet for. De vil også ha slutt på at de betaler for utenlandske pakninger. Når etterspørselen har vært så stor, så har man hatt behov for å kjøpe inn Ozempic fra utlandet. Tror du virkelig at Novo Nordisk vil tjene så mye mindre penger ved at Norge i dag har innført disse nye reglene? Neppe. Novo Nordisk skal nå også inn på det kinesiske markedet, noe som gjør at mange land er bekymret for at de ikke vil få det antallet man trenger av Ozempic, at Novo Nordisk ikke klarer å produsere nok. Så nei, jeg tror ikke Novo Nordisk skjelver i buksene og er redd for pengesekken sin. Jeg synes heller ikke det er noe galt i at selskaper tjener penger, men der er vi nok i helt motsatt ende av hverandre politisk.
    Jeg gikk på andre medisiner før jeg fikk Ozempic som et tillegg, og det handlet ikke om at legen ville være snill med meg. Det handlet om at vi ikke fikk blodsukkeret under kontroll. Når blodsukkeret er for høyt og man ikke får det ned, så må man prøve andre medisiner i tillegg. Da fikk jeg Ozempic, i tillegg til bla Metformin. Blodsukkeret har blitt bedre, men vi er ennå ikke helt i mål. At jeg også opplever en vektnedgang, det er jo jeg jublende glad for, men jeg hadde aldri i livet fått Ozempic av min fastlege om behovet ikke hadde vært der, og jeg er evig glad for at jeg har en fastlege som gjør det han skal som lege, noe jeg tror de aller fleste gjør, og så får man lite respekt for de legene som gjør som pasientene ” krever.”
    Jeg synes også det er helt feil å skrive at man nå får mer penger til barnehager, sykehjemsplasser osv. Å sette slike ting opp mot hverandre blir veldig feil, og så vet vi alle at vi garantert ikke kommer til å merke mer penger til verken det ene eller det andre ved å innføre disse nye reglene.
    Jeg er for de nye reglene så lenge det ikke vil gå ut over pasienter med diabetes 2, overvektige eller ikke. Det er nå sånn at overvektige pasienter med diabetes 2 har like mye krav, og behov på Ozempic som ” slanke ” pasienter, men det er så rart at så lenge Ozempic kan gi en vektnedgang, så blir det så galt for mange, og man får høre at man bruker det for å slanke seg. Nei, man bruker ikke Ozempic for å slanke seg. man bruker Ozempic fordi man har diabetes, og så får mange vektnedgang som en bieffekt. Hva i all verden er galt med det?

    1. Jeg er enig med deg i at legene ikke burde la seg diktere av kravstore pasienter.
     Tilfeldigvis har jeg en del leger i vennekretsen, kommer sikkert av at jeg har arbeidet i helsevesenet hele livet.
     Jeg sa ikke at du ikke trenger Ozempic for din diabetes, du skriver jo at du gårpå metformin i tillegg, og vil da fremdeles få den medisinen som er bra for din diabetes-sykdom.
     Vel staten har faktisk bare en pengesekk som skal rekke til alt fra medisiner til veier. Bruker man er penger på en ting blir det mindre til andre ting. Så enkelt og så vanskelig er det. Politikerne må prioritere og prioritere vekk.
     Hensikten med regelendringene er å sikre de som trenger diabetesmedisinen på grunn av sin diabetes får den på blå respekt, at de går ned i vekt samtidig er da ett stort pluss.

     Jeg tror ikke vi er så veldig uenige. Vi er begge store og trenger å gå ned i vekt. Du er flink til å trene og gjør alt det riktige for å få til vektnedgangen du ønsker. Ozempic hjelper deg på veien, men du gjør jobben i stor grad selv. For det er ikke sant som mange tror, at det “bare er å bevege seg mer og spise mindre”. Overvekt og slanking er mer komplisert enn som så. Samtidig finnes det folk med knapt et gram for mye som ønsker seg slankemedisinen for å få sommerkroppen på plass. Det vet vi begge.

  2. Jeg er enig med det du skriver men samtidig er det sånn at jeg er en av de som ikke har diabetes og som strengt talt ikke er overvektig heller men fikk Oz på hvit resept. Jeg kunne kun hente ut en av gangen, og ikke flere som diabetes pasienter kan. Jeg har en venninne av meg som har dia 2 og hun kan hente ut store mengder av gangen. For meg hjalp det mot en enorm hunger og jeg var livredd for å pådra meg overvekt også mtp at jeg har mye diabetes i familien. Men jeg syntes det er blitt litt feil fokus på dette, for man skulle tro at medisinmangelen kom kun ene og alene pga ” feite” som tar medisinen fra dere med Dia men det er ikke bare der det ligger selv om både diabetes foreningen og media vikler det sånn. Man kan si at pga mangel på diverse ting er også pga det ikke produseres nok

  3. Helt enig i det meste som Kjerringtanker skriver. Alt for mye fokus på slankemedisin osv og virker som om alt dreier seg om dette.

   1. Jeg vet ikke om du er overvektig selv? Visst du ikke er overvektig, og aldri har slitt med disse utfordringene, så kan jeg skjønne at du synes det blir mye fokus, for det berører ikke deg selv. Om du hadde vært overvektig, og virkelig kjent dette på kroppen, så tenker jeg at du ville sett på dette på en helt annen måte. La meg si det på en annen måte. Om du hadde vært syk, og hadde slitt med dette i mange år, men ingenting hjalp mot sykdommen/problemene dine, ville ikke du da ha vært evig glad om det plutselig hadde kommet en medisin på markedet som kunne ha hjulpet deg til et bedre liv? Ville ikke du ha kjempet med nebb og klør for og kunne fått den hjelpen som var der? Det er så lett for alle som ikke selv sliter og kritisere debatten, og oss overvektige, men sett dere inn i vår kropp og vår situasjon: hadde det vært en selv, så hadde nok ikke så mange kritisert verken sprøytene, eller oss overvektige. Det er diskriminering at overvektige ikke får hjelp mot sin sykdom når ” alle ” andre får den medisinske hjelpen de trenger. Så selvfølgelig kjemper vi. Og er du overvektig, eller har vært det, så burde du skjønne debatten som nå pågår, og dermed støtte de som kjemper en viktig sak.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg