Nå skal pengene deles ut

Neste uke blir en veldig spennende uke. Dette er første veikryss, og jeg er spent på om det blir et ja, eller et nei.

Førstkommende tirsdag skal Helseutvalget i Kristiansand Kommune dele ut i overkant av 5 millioner kroner til ulike prosjekter innen helse som har søkt om økonomisk støtte. Jeg aner ikke hvor mange søknader de har fått inn, men en av søknadene er fra Stor Treningsglede, vår nye organisasjon. Stor Treningsglede har søkt kommunen om midler til å starte opp et helt unikt prosjekt rettet mot overvektige i Kristiansand. Så langt vi vet, så er det ingen kommuner som har et lignende prosjekt. Alle burde definitivt hatt det. Håpet vårt er at de fleste kommuner en dag skal ha et slikt tilrettelagt tilbud til overvektige. Nå er det politikerne i Helseutvalget som skal ta stilling til om Kristiansand skal bli den første kommunen som gir overvektige et tilrettelagt tilbud.

Sammen med Christel Olaisen, så har vi startet organisasjonen Stor Treningsglede. I slutten av oktober ble vi godkjent i Brønnøysundregistrene, og da kunne reisen starte skikkelig. Det føles så godt å kjenne på at vi nå har fått på plass en organisasjon. Gjennom aktivitet, mestring, samhold og felleskap så ønsker vi å bidra til å bedre både den fysiske og den psykiske helsen til overvektige. Jeg har så troa på dette. Det vil ikke bli en enkel vei, men vi skal jobbe målbevisst for å få til dette. Vi har mange ønsker for hvordan et tilbud til overvektige bør være, men vi må starte et sted, og vi starter med å jobbe for å få på plass et treningstilbud som skal være tilrettelagt for overvektige. Et treningstilbud hvor alle med vektutfordringer kan delta uavhengig av fysisk form. Vi har fått med oss et team som kan trening, og som skal ha ansvaret. Alle med lang erfaring, alle utdannede PT’er hvor den ene også er fysioterapeut. Teamet skal være såpass stort for at alle skal sees, og for at alle skal få hjelp, og få tilrettelegging. Alle skal få kjenne på mestring. PT’ene har også ekstra utdanning innen coaching og ernæring for å nevne noe. Så i tillegg til trening vil det også tilbys kurs innen mental trening, bevegelse og kost. Oppfølging i ettertid har vi også tenkt på.

Kristiansand Kommune har støttet oss veldig i dette. Det har jeg skrevet litt om før. Men alt begynte med en samtale Christel hadde med daværende varaordfører, Erik Rostoft hvor jeg ble spurt om å være med. Og deretter begynte ballen å rulle. Vi ble satt i kontakt med Hanne som jobber med inkludering og likestilling i kommunen, og Hanne har vært helt gull for oss. Hun så viktigheten av dette, og så hvilke muligheter kommunen hadde i forhold til feks lokale. Hun satte oss også i kontakt med Batteriet Sør som drives av Kirkens Bymisjon. Jeg har hørt om Batteriet, men visste ingenting om hva dette er. Jeg er helt imponert over tilbudet til Batteriet, for de jobber med å hjelpe frivillige organisasjoner med det meste. Det å danne en organisasjon, hjelp til å søke midler, regnskap – ja, det meste. De tilbyr også flere kurs som er viktige for frivillige organisasjoner. Så Batteriet har hjulpet oss med alt av papirer vi trengte for å få sendt inn papirer til Brønnøysund, og oversikt over hva vi kan søke av midler.

På slutten av fjoråret sendte vi vår første søknad. Den gikk altså til Kristiansand Kommune. Vi har søkt midler for å kunne starte opp prosjektet vårt. Jeg vet det helt sikkert er mange om beinet, men jeg er så stolt av prosjektet vi søker penger til, og jeg er veldig forøyd med søknaden vi sendte inn. Jeg er redd for at vi skal drukne blant store de store organisasjonene som sikkert vil søke. Jeg er veldig redd for at overvekt ikke skal tas på alvor slik man er vant til i samfunnet generelt. At vi skal klare oss selv, bare skjerpe oss – ja, alt dette vi stadig hører. Så spenningen er stor.

Prosjektet har nå blitt grundig presentert i søknaden, og dette er et tilbud til en stor gruppe mennesker som i dag ikke finnes, og som det er et stort behov for å få etablert. Ikke bare i Kristiansand, men over hele landet. Men det er i vårt nærmiljø vi ønsker å starte, og så har vi mange håp og drømmer. Først må vi få ansvarlige politikere til å forstå oss. VI må få dem til å forstå at det nå er på tide og ta en stor gruppe mennesker på alvor, og være med å gi en nødvendig hjelp for kunne klare å gjøre noe med femdeproblematikken. Et helhetlig tilbud. Det haster.

Det er en saksbehandler i kommunen som har gått igjennom alle søknadene, og som på tirsdag skal redegjøre for innstillingen og hvilke vurderinger som er lagt til grunn for innvilgelse og avslag på de forskjellige søknader. I følge leder av utvalget så er det ikke uvanlig at utvalget endrer og justerer på forslag til vedtak. Skulle vi få nei, så er det visst også mulig å anke avgjørelsen. Jeg hadde håpet at vi skulle fått anledning til å presentere, men tildelingen kom kjappere enn jeg hadde trodd.

Etter jeg skrev om treningsprosjektet her på bloggen, så har det kommet så mange bort til meg og sagt at dette vil de så gjerne være med på, og med et stort håp om at dette kan bli en realitet. Dersom Kristiansand Kommune sier nei, så må vi søke videre. Prosjektet er unikt, og veldig viktig. Vi skal komme i mål.

Søknaden er sendt

Så er søknaden vår sendt. Vi har jobbet masse med å få alt på plass. Det er haugevis av timer som har blitt lagt ned for å få sendt søknad til Kristiansand kommune om tilskudd til prosjektet Stor Treningsglede.

Jeg synes navnet på organisasjonen, og på prosjektet er veldig bra. I navnet ligger det så mye. Det forteller hvem vi er, og hva vi ønsker. Takk til Wenke som kom på det flotte navnet. Prosjektet har nå blitt grundig presentert i søknaden, og dette er et tilbud til en stor gruppe mennesker som i dag ikke finnes, og som det er et stort behov for å få etablert. Ikke bare i Kristiansand, men over hele landet. Men det er i vårt nærmiljø vi ønsker å starte, og så har vi mange håp og drømmer. Først må vi få ansvarlige politikere til å forstå oss. VI må få dem til å forstå at det nå er på tide og ta en stor gruppe mennesker på alvor, og være med å gi en nødvendig hjelp for kunne klare å gjøre noe med femdeproblematikken. Et helhetlig tilbud. Det haster.

Høsten 2022 gjennomførte Kantar undersøkelsen “En større samtale”, der overvektige kvinner og menn i alderen 18-62 år ble intervjuet hver for seg i 60 – 90 minutter.
Hovedfunnene var:
• Stor variasjon i erfaringer og opplevelser, MEN de samme dynamikkene som er i spill

• Stort behov for helhetlig tilnærming

• Stort behov for å se den enkeltes behov og forutsetninger

Det kom også frem at det å trene på egenhånd kjennes vanskelig for mange, da det ikke er noen tydelige rammer eller noen som pusher deg. Offentlige tilbud er kun på dagtid og man må sykemeldes for å delta, noe som gjør at mange takker nei. Behandlingstilbudet som man ser i undersøkelsen at mangler er: Hjelp og tilbud som ligger mellom det å “løse alt selv”, og tilrettelagt kuropphold. Deltakerne ønsket: bedre selvbilde,  bedre helse, alderdom med livskvalitet, større mobilitet i hverdagen, ha energi til aktiv livsstil (sammen med barn, barnebarn ).

Basert på en rapport fra Menon Economics, så blir det estimert at de totale samfunnskostnadene for fedme i Norge ligger på 68 milliarder kroner årlig. Smerter, begrenset aktivitet og forkortet liv
utgjør 39 milliarder kroner. Kostnader knyttet til tapt arbeidsinnsats som følge av sykefravær og uførhet er beregnet til over 17 milliarder kroner. Utgifter til blant annet, behandling og rehabilitering utgjør rundt 12 milliarder kroner. Hvor mye av disse utgiftene vår kommune har, det vet vi ikke, men at det er store summer hvor mye fort vil bli spart inn ved å tenke annerledes, det er det ingen tvil om.

Organisasjonene er godkjent i Brønnøysundregisteret, vår første, store søknad er sendt. Nå skal vi jobbe videre for å søke midler, og vi skal banke på dører i håp om å finne noen sponsorer som ønsker å være med på laget. Har du tips på sponsornavn som du tenker kan være aktuelle, så er jeg takknemlig for alt av tips.

Jeg har alltid hatt en drøm om det som skjer nå, og den har jeg hatt lenge. Jeg har stått på for at overvektige skal få treningstilbud her i Kristiansand. Jeg brenner for at overvektige skal få et helhetlig tilbud der de bor. Det man trenger er tilbud over tid for at man skal lykkes i kampen mot kiloene. Trening er en god start, og så må andre brikker på plass etter hvert. I vårt prosjekt skal vi ikke kun tilby trening – vi har et veldig godt opplegg som favner mye som er viktig i den kampen så mange står i. Vi har et fantastisk team med oss som kan dette.

Ofte står man sterkere sammen, så istedenfor å sitte på hver vår tue og kjempe samme sak, så bestemte Christel og jeg oss for å jobbe sammen mot det samme målet. Vi ønsker på plass et tilbud som i dag ikke finnes, og som absolutt bør finnes. Hvorfor finnes det ikke tilbud til gruppen overvektige? Er det kanskje fordi det er så lett å snakke om fedme, og gi gode råd, men utover det, ikke prioritere denne gruppen. Vi skal visst bare ordne opp selv…..

Søknaden er sendt. Nå kan vi klappe oss selv på skulderen, og være så fornøyd med den store jobben vi nå har gjort.

Nyt lørdagen! Her er prinsene på besøk i helgen. I går ble det skrevet lange ønskelister, klippet og limet, så de ble så fine så. I dag skal vi ha en bytur for å se om det er litt jul i sentrum. Det skulle være en del aktiviteter for barn med ponniridning, ansiktsmaling mm. Vi blogges i morgen kjære lesere.